ఫ్యాక్టరీ టూర్

కంపెనీ

DCIM100MEDIADJI_0013.JPG
కర్మాగారం
fac05
వర్క్ షాప్

ఉత్పత్తి

01
02
03
04
05
06
07
08
09

నాణ్యత పరీక్ష

fac13
fac14
FAT పరీక్ష
ఒత్తిడి పరీక్ష 02
కర్మాగారం