టెయిల్ గ్యాస్ ట్రీట్‌మెంట్ స్కిడ్

  • టెయిల్ గ్యాస్ చికిత్స స్కిడ్

    టెయిల్ గ్యాస్ చికిత్స స్కిడ్

    సహజ వాయువు టెయిల్ గ్యాస్ ట్రీట్‌మెంట్ స్కిడ్ ప్రధానంగా సల్ఫర్ రికవరీ పరికరం యొక్క టెయిల్ గ్యాస్‌తో పాటు లిక్విడ్ సల్ఫర్ పూల్ యొక్క వ్యర్థ వాయువు మరియు సల్ఫర్ రికవరీ పరికరం యొక్క డీహైడ్రేషన్ పరికరం యొక్క TEG వ్యర్థ వాయువును ఎదుర్కోవడానికి ఉపయోగిస్తారు.